Ples u vojvodkyne – Martina Monošová

Ples u vojvodkyne – Martina Monošová

Ples u vojvodkyne – Martina Monošová, Marenčin PT 2018

Ples u vojvodkyne je prvým historickým románom z pera slovenskej spisovateľky Martiny Monošovej, ktorá doposiaľ písala iba romány zo súčasného života/prostredia. V jej historickom „debute“ s ľahkými dramatickými a erotickými prvkami možno nájsť udalosti, ktoré sa reálne stali, či postavy, ktoré žili. Samotná spisovateľka v rozhovore potvrdila, že sa nechala inšpirovať skutočnými historickými postavami a francúzskou históriou a, takpovediac, vo svojej knihe vdýchla niektorým postavám druhý život.

Kniha je zasadená do spomínaného francúzskeho prostredia, v ktorom autorka opisuje typický (aj keď nie celkom typický) zámožný i vidiecky život v 16. storočí, a to z pohľadu viacerých zainteresovaných postáv. Dejová linka sa totižto nevenuje prioritne iba hlavným hrdinom, ale dáva do pozornosti aj životy vedľajších postáv, ktoré svojimi skutkami značne ovplyvňujú priebeh príbehu a menia ho. Hlavnou protagonistkou príbehu je však mladá šľachtičná Sophie de Marginel, oplývajúca netypickou krásou, ktorá je skôr jej prekliatím, čo možno spozorovať už v úvodnej kapitole. Po celý čas jej hrozí nebezpečenstvo od neznámej osoby a väčšinu deja zostáva v anonymite a radšej predstiera nemotu v obave o svoj život, čím je ochudobnená o veľkú časť replík. Jej ochrancom sa stáva rytier Marcel, ktorý jej pomáha v úteku a odkáže ju na zámok Anet, kde sa stáva chránenkyňou majiteľky, zámožnej a trochu prísnej vdovy Diany de Poitiers. Príchod neznámej však skomplikuje život ostatným obyvateľom a je akýmsi spúšťačom neradostných udalostí. Komplikácia zároveň nastane, keď sa objavia na scéne šperky, o ktoré sa strhne bitka a sú príčinou sporov okrajových postáv.

Pre román je typických viacero emócií či znakov – stretávame sa s nenávisťou, intrigami, politikárčením, túžbou, nespravodlivosťou, obetavosťou, rivalitou, ľudskosťou i neľudskosťou, čistou aj tragickou láskou. Práve tá tragická láska dodáva knihe odtieň dramatickosti a pridáva jej na zaujímavosti, ako príklad ju možno porovnať so Shakespearovými dielami, kde milenci podobne láskou trpia. Slovo láska je zobrazené vo viacerých podobách. Niektoré postavy sú ňou sužované v nezmyselnom vzťahu bez citového opätovania, druhým nie je dopriata, pretože o nej mlčia, a iní prežívajú jej počiatočné fázy. Ďalším románovým prvkom je nespravodlivosť, výrazne typická pre minulé storočia, kde sa postavy často riadia heslom: „Oko za oko, zub za zub“ a ich neľudské činy ostávajú nepovšimnuté, nepotrestané. Často sú to zločiny z vášne, pri ktorých nevidia iné východisko a neničí ich vina. Mňa však najviac očarili postavy s cnostnými hodnotami, ktoré preferovali obetavosť a milovali bezhraničnou láskou, hocakou tragickou.

Čo sa týka samotného písania a textu knihy, autorka píše svojským štýlom, v ktorom nechýba dobová lexika. Ako príklad možno uviesť: „A čo na to vy, milé dieťa?“; či slová kľačadlo, dojka atď. V texte knihy si možno všimnúť časté príslovia napísané vo francúzštine, pri ktorých býva v zátvorke uvedený aj ich preklad. Sú to napríklad vety: De mauvais grain jamais bon pain (Zo zlého obilia dobrý chlieb nebude) alebo Hátez-vous lentement (Pomaly ďalej zájdeš), ktoré v sebe zakaždým nesú nejakú poučnú myšlienku. Kniha je zostavená z dvanástich hlavných kapitol, ktorých názvy sú neobvykle umiestnené na ľavej strane, pričom príbeh sa odvíja na pravej. Priebeh deja nenapreduje vždy chronologicky, často sa vracia späť v čase a opisuje udalosti z predchádzajúcich dní či rokov.

Knihu by som odporučila všetkým čitateľkám či čitateľom, ktorí sa zaujímajú o históriu tohto obdobia či o historické romány vo všeobecnosti. Ples u vojvodkyne je tajomný historický román, v ktorom sa prízrak tajomna ukrýva v každej postave a každá si so sebou zároveň nesie nejaké tajomstvo, ktoré nie vždy vypláva na povrch a čítajúci dostáva možnosť konšpirácie. Recipient behom deja zostáva v nevedomí, až pokým sa v závere neodkryjú viaceré šokujúce zistenia. Záver knihy je neúplný, otvorený a dá opäť šancu pre čitateľské fantázie, ako aj pre možné pokračovanie.


Autor: Nikoleta Pavlíková
Zdroj obrázkov: Vinlit
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: