Kvety pre Algernona – Daniel Keyes

Kvety pre Algernona – Daniel Keyes

Kvety pre Algernona – Daniel Keyes, Lindeni 2019

„Nekompromisne úprimný príbeh, ktorý vás donúti prehodnotiť vlastný život.“ Tento citát od Guardian, i keď nie bijúci do očí, sa vyníma na obálke knihy Kvety pre Algernona. Je to len jedna veta, ktorá však jednoducho vystihuje celý príbeh z pera amerického autora Daniela Keyesa.

Hlavný hrdina románu je Charlie, dospelý muž s nízkym inteligenčným kvocientom, čo ho odlišuje od značnej časti populácie. Dostane však ponuku, ktorá mu dá šancu stať sa múdrym. I keď nechápe veci okolo experimentu, chce byť vzdelaný, a preto, keď ho položia na operačný stôl, nijako neodporuje. Z Charlieho sa v priebehu jednej operácie stane iný muž. Jeho IQ narastá neuveriteľnou rýchlosťou. Svojou inteligenciou predbieha všetkých doktorov stojacich za pokusom. Aj vďaka tomu si všimne isté odchýlky, čo vedú k jeho presvedčeniu, že pokus, v ktorom bol subjektom skúmania, je chybný. Nasvedčuje tomu aj správanie jednej bielej myšky (Algernona), na ktorej skúmali zvýšenie inteligencie ešte pred Charliem. Rýchle umelé zvýšenie inteligencie napokon smeruje k veľkému úpadku. Algernon je čoraz viac nepredvídateľný, útočný a apatický. Umiera. Čo sa stane s Charliem?

Príbeh Charlieho a Algernona má niekoľko pilierov, ktoré treba spomenúť: spoločenský pilier, filozofický pilier, vedecko-fantastický pilier.

Keď ako recipienti sledujete Charlieho premenu, a celkovo jeho životnú púť, sledujete celú spoločnosť, a to z dvoch uhlov pohľadu. Prvým je samotné stotožnenie sa s Charliem, chorým človekom, ktorý je vylúčený z mnohých oblastí spoločenského života. Vidíte jeho v určitom smere obmedzený pohľad. V období jeho rastúcej inteligencie a rozpomínania sa na minulosť však dochádza k uvedomeniu si smutnej pravdy života okolo neho. Mnohé veci, ktoré vnímal v pozitívnom duchu, sa razom negujú a ukazuje sa mu pravá tvár ostatných ľudí. Druhý uhol pohľadu nastáva vo vašom samotnom pohľade na postihnutých ľudí a vytvorení si určitých názorov na jednotlivé skupiny v spoločnosti, ktoré môžu chorými opovrhovať/využívať ich/hľadať spôsob, ako im pomôcť/brať ich ako rovnocenných.

Túto knihu treba čítať citlivo. Obsahuje pasáže, ktoré sú smutné (ja som ju musela nachvíľu odložiť), no na druhej strane sa snaží poukázať na to, že každý človek dokáže byť pre spoločnosť prínosom. Každý tu má svoje miesto, kam patrí. Pohľad na Charlieho ukazuje snahu, ktorú má v sebe. Chce byť múdry. Chce niekam patriť. A najmä chce svojej matke dokázať, že je iný, ako keď ho opustila. Chce, aby na neho bola hrdá. To všetko sú dôvody, ktoré ho priťahujú k možnosti byť niekým viac. Tento jeho posun sa však negatívne odzrkadlí v jeho správaní. Už nie je ten usmievavý, milý a kamarátsky Charlie. Nastáva obdobie, kedy si musí klásť množstvo otázok, no ani inteligencia mu neukáže všetko.

,,No zistil som, že samotná inteligencia nič neznamená. Na univerzite sa inteligencia, vzdelanie a vedomosti stali modlami. No teraz už viem, že ste všetci prehliadli jednu vec: inteligencia a vzdelanie, ktoré nezjemnia ľudský cit, nie sú nič hodné.“ (s. 224)

Posun Charlieho núti čitateľa premýšľať i nad sebou samým. Knižka obsahuje niekoľko filozofických zamyslení, ktoré nestratili na aktuálnosti ani dnes. Dá sa povedať, že celé Charlieho zápisky sú určitou formou hľadania sa v spoločnosti, ktorá sa segmentuje.

Niektoré prvky knihy sa už v súčasnosti nedajú brať ako novinky, prípadne môžu pôsobiť zastarane (používanie písacieho stroja), avšak samotný nápad zrealizovania operácie a vedeckého bádania je niečo, čo je stále otázkou budúcnosti. Myslím, že každý vedec má v sebe ambície, na ktoré Daniel Keyes poukázal prostredníctvom ním vytvorených vedcov. No i v tomto prípade platí, že nie vždy ide o pomoc, ale skôr o získanie slávy.

Kniha Kvety pre Algernona je krásny román plný nádeje, utrpenia, sebahľadania, smútku i lásky. Autor nezaujme len ľahkosťou svojho štýlu, ktorý je po formálnej stránke prezentovaný spôsobom experimentálneho denníka, ale najmä tým, čo všetko dokázal vložiť do svojho protagonistu. Charlieho osud nenechá nikoho chladným. Myslím si, že každý čitateľ sa zamyslí nad tým, či tá inteligencia stojí za to alebo sú viac cit a láska v ľudskosti. Ak by vás zaujímalo aj filmové spracovanie tohto románu, tak film pochádza z roku 1968 a má názov Charly.


Autor: Slávka Kodadová
Zdroj obrázkov: Autor
  • Vydavateľstvo Lindeni
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: