Biblické motívy v literárnom diele Kroniky Narnie

Biblické motívy v literárnom diele Kroniky Narnie

Biblické motívy v literárnom diele Kroniky Narnie – Lev, šatník a čarodejnica od C. S. Lewisa

Fantastický príbeh o štyroch súrodencoch Petrovi, Susan, Edmundovi a Lucy, ktorí sa cez dvere šatníka dostali do začarovanej krajiny Narnia, v ktorej vládla zlá čarodejnica Jadis, sa stal vďaka svojej výbornej knižnej predlohe a dobre spracovanému filmu známym po celom svete.

Keď sa však do knihy začítame hlbšie a venujeme jej trocha viac pozornosti, zistíme, že v sebe skrýva omnoho väčšie posolstvo a svojím obsahom či postavami nepriamo odkazuje na Starý a Nový Zákon. Za vznik tohto diela môže pravdepodobne J. R. R. Tolkien, ďalší z významných autorov fantastických príbehov, ktorý v Lewisovi vzbudil nevšedný záujem o kresťanstvo, mýty, literatúru a staroislandský jazyk. Lewis pod vplyvom Tolkiena konvertoval na kresťanstvo a začal písať nevšedné príbehy s hlbokým posolstvom.

Celý príbeh Narnie je o Kristovi. Krista predstavuje lev Aslan, ktorý sa obetuje a vykúpi zradu Edmunda. Edmund, ktorý sa spolu so svojimi súrodencami dostane do Narnie, podľahne pokušeniu a podobne ako Judáš, Ježišov učeník, zrádza svojich súrodencov za kúsok tureckého medu. Kresťanský motív je zrejmý: med predstavuje pokušenie a Edmundovo podľahnutie znamená hriech. Edmund sa stáva otrokom svojho hriechu, čarodejnice Jádis, a tak sa jeho páchanie zla stále prehlbuje. Paralelne s Edmundovou zradou je opísané očakávanie Aslana. Obyvatelia Narnie veria v Aslana, aj keď Aslan do Narnie ,,nechodí často“. Od počiatku o ňom len hovorili, zatiaľ ho nevideli , môžu v neho len veriť, že sa do zeme vráti a oslobodí ich; nevedia však, kedy sa proroctvo naplní. Podobne je to v proroctve o Mesiášovi v Starom zákone.

Proroctvo Narnie hovorí o dvoch synoch Adama a dvoch dcérach Evy, ktorí spolu s Aslanom zničia v Narnii zlo a prinavrátia jej pokoj a mier. Zlo v tejto časti stelesňuje Biela čarodejnica. Biela čarodejnica bola nesmierne krásna, no zároveň pyšná, chladná a prísna a jej srdce bolo prázdne rovnako ako ona.

Dôsledkom Edmundovho hriechu je smrť, pretože podľa dávnej mágie má čarodejnica právo zabiť každého zradcu a ani Aslan nemôže proti tomu nič namietať. Čarodejnica žiada podľa práva smrť zradcu, na čo jej Aslan odpovedá: „Nuž, neprevinil sa voči tebe, ale voči ostatným.“ Aslan ponúka čarodejnici svoj život, uzatvára novú zmluvu, čím čarodejnica zdanlivo triumfuje. Aslan sa v noci dobrovoľne odoberá strmým kopcom na svoju Kalváriu zobrazenú v knihe ako Kamenný vrch. Ďalšia dôležitá paralela je ostrihanie bohatej levej hrivy, ktoré predstavuje potupné vyzlečenie Ježiša Krista pred ukrižovaním. Potom sa mu uškŕňali, posmievali, bili ho, pľuli na neho, zberba okolo neho zúrila, dali mu náhubok, ktorý predstavuje tŕňovú korunu. Mŕtveho Aslana Lucy a Suzan neopustili, práve naopak, rovnako ako Mária Magdaléna so ženami navštívili Ježišov hrob, aby jeho telo upravili, tak aj Suzan a Lucy uhládzajú ostrihanú leviu hrivu a plačú nad jeho mŕtvym telom. Tu môžeme vidieť rozdiel medzi Kristom a Aslanom azda v tom, že Aslan zomiera za jedného zradcu, pričom Kristus zomrel za celé ľudské pokolenie.

Obloha bola temná, sivá a tak ako sa chrámová opona roztrhla na dve, tak aj Aslanov Kamenný stôl bol „rozdelený na dva kusy prasklinou tiahnucou sa zospodu nahor“. Aslan vstáva z mŕtvych a udiveným dievčatám vysvetľuje, že existuje ešte staršia mágia, ktorá existovala už pred úsvitom časov a ktorá zruší smrť toho, kto je nevinný a len sa obetoval a zomrel za iného.

Tak ako sa Ježiš zjavil učeníkom ako duch, aby dokázal svoju existenciu Tomášovi, tak aj Aslan na dôkaz oblizol Lucy čelo. Následne sa Aslan vracia po svojich mŕtvych poddaných, ktorých Jádis premenila na sochy, čo nám pripomína Ježišove zostúpenie k zosnulým. Dýchol na nich, vrátil im život a vyhral s nimi poslednú bitku.

Po víťazstve Aslan ustanovuje za najvyššieho kráľa Narnie Petra, pretože je najstarší, najsilnejší a je autoritou pre svojich súrodencov. Je to obraz podania nástupníctva prvému z apoštolov, ktorý má viesť cirkev na zemi a brániť ju proti všetkým útokom zla. Lewis vytvoril naozaj pozoruhodné dielo a ja verím, že ak by sme si všetky knihy Kroník Narnie prečítali, našli by sme tam ešte veľa paralel a symbolov, ktoré odkazujú na niečo „vyššie“.


Autor: Jana Nemčeková
Zdroj obrázkov: Vinlit, Slovart.sk
Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním na sociálnych sieťach: